Aktivnosti LK Kobarid Soča v preteklih letih

Aktivnosti v letu 2019

Seznam glavnih aktivnosti, ki jih je LK Kobarid  Soča  izvedel v letu 2019 ...

Aktivnosti v letu 2018

Seznam glavnih aktivnosti, ki jih je LK Kobarid  Soča  izvedel v letu 2018 ...

Aktivnosti v letu 2017

Seznam glavnih aktivnosti, ki jih je LK Kobarid  Soča  izvedel v letu 2017 ...

Aktivnosti v letu 2016

Seznam glavnih aktivnosti, ki jih je LK Soča Kobarid izvedel v letu 2016   ...

Aktivnosti v letu 2015

Seznam glavnih aktivnosti, ki jih je LK Soča Kobarid izvedel v letu 2015   ...

Aktivnosti v letu 2014

Seznam glavnih aktivnosti, ki jih je LK Soča Kobarid izvedel v letu 2014   ...

Aktivnosti v letu 2013

Seznam glavnih aktivnosti, ki jih je LK Soča Kobarid izvedel v letu 2013   ...

Aktivnosti v letu 2012

Seznam glavnih aktivnosti, ki jih je LK Soča Kobarid izvedel v letu 2012   ...

Dogodki LK Soča Kobarid

« Back

10. obletnica Dializnega centra Kobarid

14. avgusta 2021 so pred Dializnim centrom Kobarid obeležili 10. Obletnico delovanja Dializnega centra Kobarid, namenjenemu  predvsem dializnim bolnikom iz Občin Bovec, Kobarid in Tolmin. Obeležitve jubileja so se udeležili tudi Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, poslanec v DZ RS Danijel Krivec, župana Občin Bovec in Tolmin Valter Mlekuž in Uroš Brežan, podžupan Občine Kobarid Marko Miklavič, predsednica LK Kobarid Soča Dragica Rejec Taljat s soprogom, član LK Kobarid Soča Milan Štulc in drugi.

Eden od prvih predlogov ob ustanovitvi LK Soča Kobarid leta 1995 je bil prav pobuda za odprtje dializnega centa v Kobaridu, ki pa je takrat zaradi zahtevnosti projekta presegal zmožnosti majhnega posoškega Lion kluba. Takrat je bil Marjan Lazar dr. med. povabljen na enega od prvih sestankov, da je predstavil potrebo in pomen dializnega centra v Kobaridu, če bi seveda projekt res uspel. Kasneje so posamezniki skupaj z njim zgodbo peljali naprej in jo razvili do uspešne realizacije. Pri tem pa so seveda zbirali tudi finančna sredstva, pri čemer je LK Soča Kobarid aktivno sodeloval in v sodelovanju z drugimi slovenskimi Lion klubi za Dializni center Kobarid namenil znatna sredstva. Žal so to na slovesnosti ob 10. obletnici pozabili povedati, a je za LK Kobarid Soča (takrat LK Soča Kobarid) najpomembnejše to, da smo tudi v tem primeru lahko pripomogli h zgodbi o uspehu in na ta način pomagali olajšati življenje številnim ledvičnim bolnikom iz Zgornjega Posočja. 

Kot prvi je zbrane tudi v imenu vseh treh županov Zgornjega Posočja nagovoril severnoprimorski poslanec v DZ RS Danijel Krivec, ki se je poimensko zahvalil vsem zaslužnim za dosego cilja, odprtja Dializnega centra Kobarid pred desetimi leti, 17. avgusta 2011.

Uspešnega delovanja Dializnega centra Kobarid se še posebej veseli direktor Božo Kanalec, tudi sam ledvični bolnik, ki je v nagovoru zajel najpomembnejše trenutke iz zgodovine Dializnega centra Kobarid.

Zbrane je nagovoril še Milan Osterc, predsednik zveze društev ledvičnih bolnikov Slovenije, in Božu Kanalcu ob jubileju predal simbolično darilo. Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je kot slavnostni govornik ob 10. obletnici Dializnega centra Kobarid podal jasno sporočilo, da je »Zgodba o ustanovitvi navdihujoča zgodba o dostopnosti in kakovosti zdravstvenih storitev«, po njegovem mnenju pa je zgodba kljub pomislekom in dvomov, uspela predvsem zaradi predanosti in zavzetosti ustanoviteljev in sodelavcev:

»Deset let kasneje lahko vi, zlasti pa bolniki ugotavljajo, da imajo tukaj kakovostno zdravstveno storitev. Kolikor je meni znanega, je to ena redkih, če ne celo edina taka zgodba v naši domovini. V tem smislu predstavlja ta zgodba navdih za vse nas, v naši domovini in širše. Vam je uspelo zaradi vaše zavzetosti, odlične ekipe ljudi, ki so razumeli te potrebe in nujnost take odločitve. Kot pravite, je bilo veliko dvomov, ali lahko zasebna pobuda uspe, deset let po ustanovitvi centra pa lahko vi vsi, zlasti pa ledvični bolniki, s ponosom ugotavljate, da imajo bolniki tukaj na voljo kakovostne zdravstvene storitve, ki jih prej ni bilo. Poleg tega se lahko na ta center zanesejo tudi ledvični bolniki turisti, kar je tudi zelo pomembna usluga. Tudi plemenita. Hkrati pa izboljšuje kakovost turistične ponudbe v teh čudovitih krajih. Kot sem že dejal, je to navdihujoča zgodba o kakovosti in dostopnosti zdravstvenih storitev, kar je ne nazadnje tudi osnovno poslanstvo javnega zdravstvenega sistema v Sloveniji. Naj izrečem ob tej priložnosti eno veliko upanje, da se vsi skupaj zavedamo, da je bil ta javni zdravstveni sistem dve desetletji brez nekih strateških posegov. Ne moremo reči, da je denar glavni in edini problem. Mislim, da je po dvajsetih letih nastopil čas za neko strateško ukrepanje, kar pa je mogoče le s širšim političnim konsenzom, za kar bi se zavzel,« pa je med drugim poudaril predsednik Borut Pahor.

Ob tej priložnosti je predsednik Pahor gospodu Božidarju Kanalcu, direktorju centra, vročil Zahvalo za vztrajnost, srčnost in opravljanje pomembnega poslanstva pri lajšanju zdravljenja in izboljšanju kakovosti življenja dializnih bolnikov iz Zgornjega Posočja.

Posebej za ta jubilej so glasbeni program pripravili Anika HorvatTatjana MiheljŠtefica StipančevičTinkara Kovač in Luigi Kozlar.

 

Zapisal in foto: Milan Štulc