Dogodki LK Soča Kobarid

« Back

Predaja predsedovanja kluba 2018/19

Predsednik Lions kluba Kobarid Soča v letu 2017/18 Milan Štulc, je 2. julija 2018 predal to funkcijo novemu predsedniku v letu 2018/19 Radku Carliju.

Prijetno druženje na barki Barka na jezeru na Mostu na Soči se je začelo v zgodnjih večernih urah, in se je nadaljevalo tudi po simbolični predaji kladivca starega novemu predsedniku. Veseli smo bili tudi udeležbe aktualnega predsednika pobratenega LC Tolmezzo Govannija Vuerlija in Pas guvernerja  ter aktualnega tajnika kluba Leonarda Forabosca, ki sta pohvalila delovanje kluba in se zavzela za skupno dobrodelno akcijo obeh klubov. V ta namen se bosta Štulc in Carli z njima zadnji dan v juliju srečala na sedlu Karnica, ko bodo podrobneje obravnavali možne načine sodelovanja. 

Milan Štulc je opisal nekaj glavnih dosežkov v njegovem mandatu, dejstvo, da je Lions klub Soča Kobarid v tem mandatu na različne načine pomagal s kar 11.000,00 evri pomoči, pa je o uspešnosti mandata samo zase dovolj zgovorno. Zahvalil se je vsem članom za odlično udeležbo na sestankih in tvorno sodelovanje pri vseh projektih, še posebej pa se je za izjemno požrtvovalno delo zahvalil zakladnici Anici Prešeren Kanalec in tajnici Branki Hrast Debeljak. 

Radko Carli se je v svojem nagovoru Štulcu zahvalil za odlično delo, opozoril pa je, da bo tudi v njegovem mandatu treba veliko narediti na pridobivanju novih članov. Veseli se sodelovanja z drugimi klubi v regiji in čezmejno, sicer pa bo nadaljeval ustaljeno delo kluba, program pa bo predstavil na prvem septembrskem sestanku.