Vodstvo 2020/2021

 

LIONS KLUB KOBARID SOČA

Predsednik: Dragica Rejec Taljat

1. podpredsednik: Zvezdana Čarga Šavli

2. podpredsednik: Danijel Krivec

Zakladničarka: Anica Kanalec Prešeren

Tajnik: Rajko Leban

Klubski večer: 1. ponedeljek v mesecu

 

Zimska idila v dolini Soče

Avtor: David Štulc Zornik

 

Zgodovina kluba

 

Ustanovitev kluba Kobarid Soča: 16.6.1995

Charter Night: 17.11.1995

Sponzorski klub: LC Nova Gorica

Guiding lion: Vasja Klavora

Statut, sprejet in potrjen 2017

 

Pretekle odgovorne osebe:

2019/2020 in 2013/2014: predsednik Rajko Leban

07/2018 - 06/2020: tajnik kluba David Štulc Zornik

2018/2019, 2011/2012: predsednik Radko Carli, v obdobju 2012/2014 predsednik 5. Cone Distrikta 129, v obdobju 2015/2016 pooblaščenec guvernerja za ALER - nujne razmere

2017/2018 in 2008/2009: predsednik Milan Štulc

2017/2018: tajnica kluba Branka Hrast Debeljak

2016/2017: predsednica: Milena Velišček

07/2013 - 06/2017: tajnica kluba Alenka Palian

2015/2016: predsednica Branka Hrast Debeljak

2014/2015: predsednik Primož Ladava

2012/2013: predsednica Sanda Lah Kravanja in v obdobju 2013/2014 District 129 Cultural and Community Activities Chairperson

07/2008-06/2013: tajnik kluba Rajko Leban

2010/2011: predsednica Dragica Rejec

2009/2010: predsednik Robert Kavčič

2008: predsednik Berti Rutar

2007/2008: predsednik Teodor Štrukelj

2006/2007: predsednik Rado Taljat

2005/2006: predsednik Robert Trampuž

2004/2005: predsednik Igor Fon

2002/2003: predsednik Mario Vukušič

Poslanstvo Kluba

Lions klub Kobarid Soča je bil ustanovljen leta 1995 in pokriva veliko geografsko področje treh občin: Bovec, Kobarid in Tolmin. Šteje 22 aktivnih članov različnih poklicnih profilov, ki vsi prostovoljno in v svojem prostem času pomagamo ljudem v stiski. Z dobrodelno dejavnostjo zbiramo sredstva, ki jih razdelimo pomoči potrebnim.

V 22 letnem delovanju smo v  Zgornjem Posočju v različnih akcijah zbrali več kot 95.000€ pomoči, ki  je izključno humanitarna pomoč, in smo jo razdelili v lokalnem okolju. V začetku smo pomagali predvsem slepim in slabovidnim za nakup bralnih pripomočkov, s katerimi so se lahko šolali in vključevali v normalno življenje. Področje delovanja smo razširili tudi na področje gluhih in naglušnih, sladkornih bolnikov, ostarelih, pomoči po naravnih ujmah, varovanja okolja in vključevanja prostovoljstva v lionizmu v vsakdanje življenje v domačem okolju. Pomagali smo pri nabavi pripomočkov otrokom z gibalnimi motnjami, gluhonemim otrokom, ljudem prizadetim v potresnih in poplavah, ljudem z motnjami v razvoju in socialno šibkim družinam v sodelovanju z Rdečim križem in Karitas v naših občinah.

Odzivi

Objavljavljamo odzive in zahvale klubskih gostov, organizacij, soorganizatorjev lions dogodkov, vpise v knjigo spominov kluba in sporočila donirancev

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Priznanje guvernerja predsednici Mileni Velišček za izjemno uspešno vodenje kluba, junij 2017

Zahvala LCIF za donacijo v sklad, 2016

15.9.2014 je bivša guvernerka Alenka Marter Lions klubu Kobarid Soča podelila dve priznanji vezani na vlogo, podporo in organizacijo ustanovitve novega LK Idrija: bivšemu predsedniku Rajku Lebanu priznanje »excelent club«, Radku Carliju priznanje »dream achiver«.

Postojna, 2.6.2014: Priznanje Lionom Severne Primorske

Cerkno, 23.11.2013: Igor Miljavec, predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica

Cerkno, 23.11.2013: Alenka Marter, Guvernerka Distrikta 129

Hamburg, julij 2013: Wayne A. Madden, mednarodni predsednik LCI predsednici LK Soča Kobarid 2012/2013 Sandi Lah Kravanja

Junij 2013: Petra Zupančič, Guvernerka Zveze LEO klubov Distrikta 129 in Alenka Marter, Guvernerka Distrikta 129

Kobarid, 10.6.2013: Darja Hauptman, županja Občine Kobarid

Ljubljana, maj 2013: Zoran Vodopija, Guverner Distrikta 129

Kobarid, 14.4.2013: Natalina Marini Lorenzut, predsednica Lions Club Gradisca d'Isonzo-Cormòns

Kobarid, 14.4.2013: Radko Carli, predsednik 5. cone 1.regije Distrikta 129 Slovenija

Kobarid, 14.4.2013: Nadja Pahor Bizjak, koordinatorka v Prvem odboru

Kobarid, 20.3.2013: Wayne A. Madden, mednarodni predsednik LCI 

Kobarid, 20.3.2013: Barry J. Palmer, mednarodni prvi podpredsednik LCI 

Kobarid, 20.3.2013: Janez Bohorič, PID, PDG, bivši mednarodni direktor

Člani

 
Ustanovni člani
Čmak Ernest
Dolničar Boris
Fon Igor
Kavčič Robert
Klanjšček Borut
Kokove Mitja
Kozorog Danilo
Mlekuž Žarko
Mozetič Polona
Ostan Cezar
Rot Vojko
Sivec Edvard
Špacapan Viktor
Štulc Milan
Todorović Dragan
Velišček Branko
Vukušič Mario
 
 
 
Aktivni člani (po abecedi)
Božič Badalič Manuela
Carli Niko
Carli Radko
Čarga Šavli Zvezdana
Kanalec Prešeren Anica
Kavs Goran
Kenda Jernej
Kravanja Aleksander
Krivec Danijel
Lah Kravanja Sanda
Leban Rajko
Rejec Taljat Dragica
Rutar Berti
Štulc Milan
Taljat Rado
Velišček Branko
Velišček Milena
Vukušič Mario

POMAGAMO

V okviru temeljnega programa lionizma skrbimo za slepe in slabovidne.

Lionsi izvajamo še številne druge oblike pomoči: pomoč slušno prizadetim, socialne programe, boj proti drogam, pomoč pri nabavi medicinske opreme, delujemo pri varovanju okolja, pomagamo otrokom in mladim.

 

Želite sodelovati?

Zbiramo stara korekcijsla očala, ki so namenjena v države tretjega sveta.

Zbiramo sredstva za podporo pomoči potrebnim.

Kontakt: lions.soca.kobarid@gmail.com