SLOGAN

Moto slovenskega guvernerja 2016/2017 Gregorja Pajića:

Bodimo veseli in hvaležni

 

100 let lionističnega delovanja

Lionizem

POSLANSTVO

Ustvarjati in krepiti duha sporazumevanja med ljudmi vsega sveta za človekoljubne potrebe in prostovoljno pomagati v ožjih in širših skupnostih.

 

NAŠI CILJI

  • Ustvarjati in krepiti duha sporazumevanja med ljudmi vsega sveta.
  • Podpirati posameznike pri njihovem delu v korist skupnosti.
  • Zavzemati se za javno, kulturno, socialno in moralno blaginjo.
  • Povezovati klube v prijateljstvu, zdravem tovarištvu in medsebojnem razumevanju.
  • Omogočati odkrito obravnavo vseh vprašanj, vendar brez politične, strankarske in verske nestrpnosti.
  • Uveljavljati v zasebnem in javnem življenju visoka etična načela ter spodbujati ljudi k prostovoljnemu delu za skupnost.

Osnovni cilj lionizma je pomagati vsem, ki so pomoči potrebni. 

Prostovoljno delo

Lionizem v svetu

LCI je največja mednarodna prostovoljna humanitarna organizacija na svetu, deluje v največ državah sveta, ima preko 1,3 milijona članov, ki so združeni v 45.000 klubih.

Lionizem v Sloveniji

Zveza Lions klubov, Distrikt 129, Slovenija združuje 55 Lions klubov z več kot 1.400 člani ter 19 Leo klubov s preko 300 člani, ki se na zemljepisni podlagi združujejo v 12 con, te pa v dve regiji.

Prvi v Sloveniji in takratni Jugoslaviji je bil 18. maja 1990 ustanovljen Lions klub Ljubljana. Po večmesečnih pripravah in ob botrstvu LC Klagenfurt Carinthia ga je ustanovil Borut Miklavčič.

Že istega leta sta bila ustanovljena še dva kluba, v Kopru in Murski Soboti. LK Murska Sobota je ob botrstvu LC Radkersburg ustanovil Jože Magdič, LK Koper - Capodistria, kot prvi dvojezični klub, pa Apollonio Zvest.

Rast lionizma se je nadaljevala, ustanovljeni so bili novi klubi, v juliju 1992 je bila ustanovljena že prva cona, njen predsednik je postal Janez Bohorič. Leta 1994 je število klubov že zadoščalo za samostojno regijo, v tem času je imela tri cone Štajersko, Osrednjeslovensko ter Primorsko. Regiji je predsedoval Janez Bohorič v letih 1994 in 1995, tega leta je izšla tudi prva številka našega glasila Slovenski Lion.
Leta 1996 so bili z 22 slovenskimi Lions klubi izpolnjeni pogoji za ustanovitev začasnega distrikta, D129 Slovenija, prvi guverner postane Janez Bohorič. Ob koncu leta 2004 slovenski Lionsi z več kot 1.300 člani izpolnimo pogoje in dosežemo status rednega distrikta.
 
 

 

SLOVENSKI LIONSI DANES

Danes je Slovenija z 53 Lions klubi, ki združujejo približno 1.500 lionov, med državami z največjo gostoto članov LK na tisoč prebivalcev in ta še vedno raste. 
V dvajsetih letih delovanja smo slovenski Lionsi v človekoljubne namene zbrali več kot 4,5 milijona evrov, opravljenih ur prostovoljnega dela pa nismo niti šteli, niti jih lahko ovrednotimo. Sredstva so bila namenjena tako posameznikom, največkrat za pomoč slepim in slabovidnim ali drugače zdravstveno prizadetim, odrinjenim na družbeni in socialni rob, kot tudi organizacijam, največkrat za nabavo pripomočkov za boljšo kakovost življenja.
V nekaj zadnjih letih so Slovenijo obiskali že štirje predsedniki LCI, kar ob upoštevanju dejstva, da je lionizem razvit v 202 državah sveta, govori o pozornosti, ki jo naše delo vzbuja pri vodstvu te humanitarne organizacije. 
Slovenski Lionsi so med najbolj aktivnimi v regiji Srednje in Vzhodne Evrope, že od leta 1996 se udeležujejo vseh svetovnih konvencij LCI, evropskih forumov in posebnih oblik dela Lionsov v centralni in vzhodni Evropi.